BIOHEMIJA – Usmeni ispit 12. i 13.01.2015 u 15h

Ispit 12.01.2015 u 15h

1. Andrejek Zorana
2. Banović Dragan
3. Bojić Ivana
4. Bašić Miodrag
5. Bajić Danijela
6. Dudok Jaroslav
7. Đordan Dušan
8. Đuragin Aleksandra
9. Đurovka Milota
10. Ergelašev Daniela
11. Ignjatović Todor
12. Ivanić Jovana
13. Ivanišević Miljana
14. Jarić Jelena
15. Katić Valentina
16. Katić Slobodan
17. Kalić Borislav
18. Komad Srđana
19. Kravarušić-Božanić Jasmina
20. Kardelis Svetlana
21. Malešević Stevan
Ispit 13.01.2015 u 15h
1. Miljević Diana
2. Mirić Bojana
3. Račko Daniela
4. Pavlov Andrej
5. Popović Anna
6. Savić Milena
7. Silni Ines
8. Srećo Aleksandra
9. Stojiljković Anka
10. Stojiljković Dejan
11. Struhar Ana Paulina
12. Struharova Tatiana
13. Škrbić Aleksandar
14. Švedić Saša
15. Tarnoci Iveta
16. Tica Jelena
17. Vagala Anka
18. Vukčević Mihajlo
19. Valentik Iva
20. Vukčević Petar
21. Vučković Dejan

spisak studenata

Materijali iz predmeta BIOHEMIJA

Acido-bazna regulacija- F Aminokiseline, peptidi i proteini BIOHEMIJA ZA ZDRAVSTVENU NEGU  Enzimi Hemijske veze bogate energijom Hemoproteini struktura hormoni srzi nadbubrezne zleyde Klasifikacija proteina Koenzimi i vitamini LIPIDI-Biosinteza masnih kiselina, sfingolipida, glicerofosf Metabolizam Nukleinske kis,gen, genetski kod NUKLEINSKE KISELINE2 Jeca steroidni hormoni Ugljeni hidrati Voda i elektroliti Varenje proteina i apsorpcija aminokiselina Varenje i apsorpcija lipida Urea,mokraćna kiselina,kreatinin VODA PREZENTACIJA

– napomena: beleške su isto važan deo literature!